VOLIS istungite ja rahvaküsitluste süsteem

Eestis üha enam ja enam populaarsust koguv omavalitsuse volikogu/valitsuse infosüsteem lihtsustab asjaajamist, muudab seda avatumaks ning kaasab otsustusprotsessidesse elanikkonda.

Teenus võimaldab:

  • läbi viia volikogu, valitsuse jt  istungeid ning koosolekuid (sh elektrooniline ja virtuaalne hääletamine, parandusettepanekute esitamine, automaatne protokollimine);
  • teha istungist avalik videoülekanne;
  • osaleda istungil virtuaalselt;
  • läbi viia küsitlusi omavalitsuste elanike seas. Rahvaküsitluse kohta loe lähemalt SIIT.

VOLIS-e tutvustus on leitav SIIN.

Infosüsteemi VOLIS õiguste omanik on Eesti Linnade ja Valdade Liit, lähemat infot leiate ELVLi kodulehelt.

Link VOLIS-e kodulehele: www.volis.ee.

Samuti võite pöörduda Andmevara kasutajatoe poole abi@andmevara.ee või tel 671 5188.

VOLIS