Turvaserveri teenus

Turvaserver v6 teenus võimaldab ühenduda X-tee infrastruktuuri andmekogude/teenuste külge, omamata ise turvaserverit, sellega seotud kompetentse ja kulutusi.

Turvaserveri teenus hõlmab:

-          X-tee versioon 6 turvaserver koos turvalise allkirjastamise seadmega;

-          e-templi sertifikaadi kasutamisega seotud OCSP teenuse päringute tasu usaldusteenuse pakkujale;

-          õigust kasutada X-tee v6 turvaserverit muude X-tee teenuste kasutamiseks;

-          MISP portaali.

Klientide kasutada on kõrgkäideldav klasterdatud lahendus, dubleeritud kõrge jõudlusega turvaliste allkirjastamise seadmetega. Käideldavus 99,9%.

Andmevara MISP2 portaal koos turvaserveri teenusega on majutatud ISKE H ehk kõrgeima tasemega serveriruumis ja vastab riigi- ja kohaliku omavalituse infosüsteemide sätestatud turvalisuse nõuetele.

Olemasolevatele MISP klientidele liitumistasu ei arvestata.

Võimaldab kokku hoida sertifitseerimisteenustelt ja kuutasudelt, kui teil on liidestusi mitmetesse infosüsteemidesse.

Kontakt: abi@andmevara.ee, +372 671 5188

 
AS Andmevara on Lloyds Register ISO 9001 sertifitseeritud „Kõrge turvatasemega infosüsteemide majutusteenused, andmekogude pidamine, infoteenuste ja kasutajatoe osutamine, tarkvara arenduste elutsükli kõikide etappide teostamine ning digiteerimisteenused"
AS Andmevara on Microsoft Silver partner, Oracle Silver partner ja Linux servereid haldavad Linux Academy sertifitseeritud administraatorid.