Tarkvaraarendus

Pikaajalise teenusepakkujana oleme keskendunud infosüsteemide loomisele ning viimastel aastatel üha rohkem ka neis sisalduvate andmete ristkasutuse ja infopäringute arendamisele. AS Andmevara tagab Teile töökindla infosüsteemi, jättes organisatsioonile võimaluse keskenduda oma spetsialiteedile.

Meie poolt loodud tuntumad ja keerulisemad originaaltarkvarad on piirikontrolli- ja tööturuteenuste infosüsteemid ja rahvastikuregister. Veebirakendustest oleme arendanud apostilliregistri, Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise inforuumi, Tallinna linna puuetega inimeste transpordi infosüsteemi (PIT2) ning e-notari edasiarenduse. Notarite Kojale loodud lahenduste eesmärgiks on notariteenuse lihtsustamine, kiirendamine ja turvalisemaks muutmine. Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise tarvis Riigikantseleile arendatud Presidency Gateway puhul on tegu Eesti ELi eesistumise keskse infosüsteemiga. Süsteemiga saab lähemalt tutvuda järgneva video vahendusel:

Lisaks suurte infosüsteemide väljatöötamisele oleme osalenud e-teenuste realiseerimisel, mis võimaldavad kasutada rahvastikuregistri, karistusregistri, äriregistri, haigekassa, sotsiaalkindlustuse, piirikontrolli infosüsteemi, tööturuteenuste infosüsteemi jt. infosüsteemide andmeid inimestele teenuste osutamiseks ning asutuste ja ettevõtete töö kindlustamiseks registrites sisalduvate aktuaalsete andmetega.

Arendustulemusi kasutavad ka kodanikuportaal, e-valimised jt rahvastikuregistri andmetel põhinevad infosüsteemid.

AS Andmevara tarkvaraarenduse meeskonda iseloomustab avaliku sektori vajaduste hea tundmine ning klientide vajaduste dünaamiline rakendamine väljatöötatavates lahendustes. 

Meie pikaajaliste klientide alla kuuluvad:

  • Justiitsministeerium, sh RIK;
  • Notarite Koda;
  • Rahandusministeerium;
  • Riigikogu Kantselei riigi valimisteenistus;
  • Siseministeerium, sh SMIT;
  • Tallinna Linnakantselei.

 

Täiendav informatsioon:

Triin Sepp
Tarkvaraarenduse ärisuuna juht
Tel: +372 671 5143
E-post: triin.sepp{ät}andmevara.ee