KOVMEN

KOVMEN lisamoodul tagab protsessipõhise lähenemise tegevustele, samas suheldes teiste infosüsteemidega, teenuse taotlejaga ja organisatsioonidega. 

Digitaalne menetluste süsteem täidab teenuse taotluse vajalike andmetega ning taotluse esitamisel saab ametnik:

 • taotlejat nõustada;
 • konsulteerida kolleegidega;
 • taotlust ja seonduvaid dokumente kooskõlastada teiste kaastäitjatega.

 

KOVMEN funktsionaalsus võimaldab:

 • Kaasata kohaliku omavalitsuse poolt osutatavate teenuse menetlusse kõiki osapooli.
 • Rakendada asutuses täisdigitaalset menetlusprotsessi:
  • standardib taotluse vormi ja muudab infoväljad andmeteks;
  • menetluse kulg on osapooltele nähtav;
  • teenusega seotud dialoogiga on tagatud seadusest tulenev selgitusnõue;
  • organisatsioonivälised kaastäitjad suhtlevad menetluses läbi KOVMEN lisamooduli.

 

Kohalik omavalitsus saab antud lisamooduli kasutusele võtmisega endale valida teenused järgmiste digitaalsete menetluste seast:

 • Sünnitoetus
 • I klassi astumise avaldus
 • Lasteaia toiduraha toetus
 • Lasteaiakoha taotlus
 • Õpilase sõidukaardi väljastamise taotlus
 • Ranitsatoetus
 • Matusetoetus
 • Raieloa taotlus
 • Katastriüksuse jagamine
 • Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamine
 • Jäätmekonteineri harvema tühjendamise taotlus
 • Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus
 • Lihtne avaldus

 

Lisaks olemasolevatele teenustele on võimalik ka uusi menetlusi välja töötada. Lisainformatsioon aadressilt www.kovtp.ee/kovmen ja Andmevara kasutajatoelt abi@andmevara.ee või tel 671 5188.