Kliendid räägivad

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna osakonnajuhataja Enel Pungas: "Andmevaras osutati meile rahvastikuregistri pidamisel ja arendamisel professionaalset teenust ja tellijana võisime olla kindlad, et Andmevaras inimesed teadsid, mida nad tegid ja olid ka valmis alati selgitama, miks nad midagi teevad ja kui vaja, siis ka läbi rääkima ja koostöös veel parema tulemuseni jõudma."

 

Maa-ameti geoloogia osakonna juhataja Reet Roosalu: "AS Andmevara oli meie koostööpartner Maa-­ameti ehitusgeoloogia arhiivi digiteerimise hankes. Hanke ajagraafik oli pingeline ja teostatavate tööde maht suur. Olenemata sellest oli tööde korraldus professionaalne ja teostatud tööde kvaliteet ootuspäraselt kõrgel tasemel. Julgeme soovitada AS Andmevara koostööpartnerina ka teistele."

 

Rahvusarhiivi digitaalarhiivi direktor Lauri Leht: "Andmevara digiteerimistöö tulemused olid väga heal tasemel, kuigi Rahvusarhiivi materjalid olid erimõõdulised vanemad lahtiste lehtedega arhivaalid ja ei võimaldanud automatiseerimist. Soovitame Andmevara koostööpartnerina."

 

Miljon

Meie seniste suuremate ja olulisemate projektide ühiseks nimetajaks võib pidada sõna
MILJON. Toome siinkohal mõned näited…

214 200 000 vaadatud veebilehte ning 16 700 000 MB edastatud andmeid KOVTP keskkonnas aastal 2016.
Pilt
Pilt
1 537 726 häält loeti kokku viimastel kolmedel valimistel ja väljastati esimesel võimalusel kõigile LIVE-s vaatamiseks ja arutamiseks läbi Valimiste Infosüsteemi VIS, mille arendajateks me olime ja ka jätkuvalt oleme.
16 500 000 eksemplari mitmesugust pabermaterjali on meie tublid digiteerijad digikujule viinud. Oleme aidanud digitaalsele kujul viia väga erinevaid dokumente. Kui nimetada ainult mõned suuremad projektid, siis oleme digiteerinud ära enamiku Eesti perekonnaseisudokumentidest, kõik pärimisregistri testamendid, Meremuusemi, Kaitseväe, Muinsuskaitse ameti, Maa-ameti ja Rahvusarhiivi materjalid. Mitmed meile digiteerida usaldatud materjalid on olnud sellised, mille digikujule viimiseks on vajalikud erilised turvanõuded ja andmekaitse kõige kõrgemal tasemel järgmine. Digiteerimise rätsepa lahendus on ka meie esimene ekspordi artikkel, millega oleme jõudnud Moldovasse ja Iraaki.
Pilt
Pilt
403 458 084 miljonit X-tee päringut teenindas Andmevara perioodil 2004-2015 kui olime Eesti riigi ühe põhiregistri Rahvastikuregistri volitatud töötleja. Volitatud töötlejana oli meie ülesandeks igakülgne kasutajatugi kõigile kes registriga kokku puutuvad, ametnikest eraisikuteni ja ametkondadest eraettevõteteni. Samuti aitasime igakülgselt kaasa andmete väljastamisele infoteenuste osutamisega. Tegime kõik arendustööd ja tagasime registri tõrgeteta töö 99,9% ajast.
Ligi 10 miljoni euro väärtuses toetusi maksti välja Tallinna linna elanikele meie abiga iga-aastaselt 10 aastase perioodi jooksul kui olime Tallinna linna toetuste infosüsteemi osas linna IT-partneriks.
Pilt
Pilt
100 miljonite kroonide ja eurode väärtuses kompenseeritava ja tagastava vara õigustatud subjektidele tagastamise aluseks olnud register OMRE oli samuti meie hallata alates aastast 1999. Tänaseks oleme antud teenuse osutamise lõpetanud ja kõik andmed korrektselt arhiivile üle andnud.