« Tagasi

Eesti Geoloogiateenistus avab digitaalse geoloogiafondi

Meie hea klient Eesti Geoloogiafond edastas täna rõõmsa sõnumi.  Nad on astunud uude ajajärku ning äsja digitaliseeritud Eesti geoloogiafond on avalik ja kõigile, kasvõi koduseinte vahelt lahkumata, kättesaadav.

Eesti geoloogiafond on unikaalne digitaalne andmekogum, mis asutati 1957. aastal ning kuhu on kogutud Eestis läbiviidud geoloogiliste uuringute tulemused. Fondi vanimad aruanded pärinevad aga aastast 1923. Fondi ülesandeks on läbi aastakümnete kogutud maapõuealaste aruannete säilitamine, andmebaasi pidamine ning nende avaliku kasutamise tagamine.

Digitaliseerimise projekti käigus skaneeriti vanad pabertoimikud ja -kaardid. Kokku digiteeriti üle 736 000 lehe ja 7000 ruumikuju ning arendati fondi tarkvara. Geoloogiafondi veebi toomisel pöörati võimalikult palju tähelepanu kasutajate vajadustele. Fondi avaliku teenuse otsingusüsteem võimaldab leida maapõue valdkonna uuringute asukohti ja aruandeid ning vajadusel neid digitaalsel kujul alla laadida. Kõiki geoloogiafondi andmeid hoitakse nüüd Riigipilves ning fondi paberosa on külastajate jaoks suletud.

Eesi Geoloogiafondiga saab tutvuda fondi kodulehel https://fond.egt.ee ja täpsema info leiab https://www.egt.ee/et/struktuur-kontakt/geoloogiafond .

Eesti geoloogiafondi digitaliseerimise projekti rahastati läbi EL struktuurifondi vahendite ja riigi toetuse. Projekti kogumaksumus oli 369 523,80 eurot. Töid teostasid REGIO OÜ, AS Andmevara, OÜ Andmevara Services, Ratus OÜ ja AS Datel, lisaks panustasid projekti elluviimisesse TalTechi Geoloogia Instituut ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi IT osakond.